Hva kan BOLIGTAKST
gjøre for deg?  

Selge, kjøpe eller bygge og trenger faglig bistand?

 
 
oliur-rahman-115919.jpg

TJENESTER.

 
folding-rule-1204117_960_720.jpg

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde.
Rapporten kan også inneholde oppmåling av bygningens areal og rominndeling.

Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

 

pexels-photo-268362.jpeg

Forhåndstakst

Mens en verditakst beskriver dagens markedsverdi, angir forhåndstaksten en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er bygging av et hus, deling av tomten, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, kan forhåndstaksten normalt konverteres til en verditakst.

building-construction-building-site-constructing.jpg

Verditakst

Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Også slike takster inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Boligsalgsrapport.

Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.

Forside.jpg

Byggelånssaker

Bank/lånegiver forlanger normalt en byggelånkontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalinger av dette lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. For å ha tilsyn med dette må byggherre betale kontrollgebyr til bank/lånegiver, eller takstmann. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand til å fullføre kontraktsforholdet.

Kontrollen omfatter leverte tjenester og materialer i forhold til det som er fakturert.

Kontrollen omfatter ikke kvalitetsvurdering el. lign. Kvalitetskontroll må avtales særskilt.

StockSnap_975EFD9CAB.jpg

Reklamasjon

Dersom eiendommen skulle få skader, er det viktig å sikre et profesjonelt og grundig grunnlag for erstatningssaken.
Takstmannen er en uavhengige tredjepart som gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer et riktig oppgjør og reparasjon.

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier.

Takstmannen gjør en befaring på stedet, og vurderer i tillegg tilgjengelig teknisk dokumentasjon. De juridiske sidene av saken vurderes ikke. Økonomiske konsekvenser beregnes ut fra kostnader ved utbedring til referansenivået, dersom et negativt avvik blir påvist.

gauge-2087425_960_720.jpg

Forenklet verdivurdering

Forenklet verdivurdering aksepteres av de fleste kredittinstitusjoner ved bl.a. refinansiering. Rapporten er en  vurdering av markedsverdien av boligen og settes til den verdien som menes eiendommen kan bli solgt for på takseringstidspunktet.

Boligsalgrapport

Boligsalgsrapport fra Norges Takseringsforbund er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen.

Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan
misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet.

pexels-photo-417292.jpeg
gra_0.png
 

Erfaring kommer av seg selv, det tar bare litt tid. 

Boligtakst  legger stor vekt på etikk og integritet. Takstmann er autorisert gjennom medlemskap i NTF og følger forbundets etiske regler og obligatoriske etterutdanningsprogram.

 
Skjermbilde 2017-08-23 kl. 14.37.26.png
 

UTKJØRING

Dekker følgende områder

Boligtakst AS er et takstfirma som i hovedsak tar oppdrag i Agder distriktet.

Takstfirmaet ble startet i 2005 av takstmann Sven Wolff-Bentsen, som både er sertifisert takstmann i Norges takseringsforbund (NTF) og sertifisert i henhold til DNVs faglige rammeverk. 

home-p1423939271-6-2500x3333-tones-2.jpg
 
20 års erfaring i bygge bransjen

20 års erfaring i bygge bransjen

10 års erfaring som takstmann

10 års erfaring som takstmann

Kan komme på befaring etter vanlig arbeidstid.  

Kan komme på befaring etter vanlig arbeidstid.  

Kan levere 3-5 dager innen kontraktinngåelse

Kan levere 3-5 dager innen kontraktinngåelse